Науково-дослідні роботи

Дослідження впливу війни в Україні на психологічне благополуччя студентів /
Project “The Impact of the War in Ukraine on the Psychological Well-Being of Students”
Мета – залучення національних представників наукових установ та університетів в межах реалізації ХІ International Scientific and Practical Conference “Current Issues of Education and Science” (CIES-2023), реєстр Науково-дослідного інституту ХОГОКЗ (Рег. No. 2022/p-022 від 10.08.2022), до дослідження психологічного благополуччя студентів університетів в умовах війни.
Результат – висвітлено методичні та організаційні питання проєкту в межах реалізації CIES-2023 https://doi.org/10.26697/CIES-23; підготовлено наукову статтю - The Impact of the War in Ukraine on the Psychological Well-Being of Students. International Journal of Science Annals, 6(2) (Journal indexed in DOAJ, COPE, ERIH PLUS, ROAD, BASE, MIAR, Google Scholar та ін.) https://doi.org/10.26697/ijsa.2023.2.2; визначено стан психологічного благополуччя студентів, а також особливості використання студентами копінг-стратегій при самостійному подоланні життєвих криз.

Дослідження особливостей психологічного благополуччя та соціальної адаптації студентської молоді в умовах воєнного часу /
Project “Study of Peculiarities of the Psychological Well-Being and Social Adaptation of Young Students in Wartime Conditions”
Мета – залучення національних та міжнародних представників наукових установ та університетів в межах реалізації VIII International Scientific and Practical Conference “Psychological and Pedagogical Problems of Modern Specialist Formation” (PPPMSF-2023), реєстр Науково-дослідного інституту ХОГОКЗ (Рег. № 021 від 10.08.2022), до дослідження особливостей психологічного благополуччя та соціальної адаптації студентської молоді в умовах воєнного часу.
Результат – висвітлено методичні та організаційні питання проекту в межах реалізації PPPMSF-2023 https://doi.org/10.26697/PPPMSF-23; підготовлено наукову статтю - Peculiarities of the psychological well-being and social adaptation of young students and cadets in wartime conditions. International Journal of Science Annals, 6(1), (Journal Indexed in DOAJ, COPE, ERIH PLUS, ROAD, BASE, MIAR, Google Scholar та ін.) https://doi.org/10.26697/ijsa.2023.1.7; визначено рівні загального здоров’я (GHQ-28) для оцінки психологічного благополуччя та емоційної стабільності студентської молоді, а також соціальної підтримки (F-SozU K-22) для визначення особливостей емоційної підтримки, практичної підтримки та соціальної інтеграції в умовах воєнного часу.

Дослідження психологічного стресу студентів університетів в умовах війни /
Project “Psychological Distress among Students of Universities in the War Conditions”
Мета – залучення національних представників наукових установ та університетів в межах реалізації Х International Scientific and Practical Conference “Current Issues of Education and Science” (CIES-2022), реєстр реєстр Міністерства освіти і науки України (№. 22.1/10-280, Рег. № 508 від 05.02.2020) та Науково-дослідного інституту ХОГОКЗ (Рег. № 020 від 10.08.2022), до дослідження психологічного стресу студентів університетів в умовах війни.
Результат – висвітлено методичні та організаційні питання проекту в межах реалізації CIES-2022 https://doi.org/10.26697/CIES-22; підготовлено наукову статтю - Psychological distress among students and cadets of universities in the war conditions. International Journal of Science Annals, 5(1-2), (Journal Indexed in DOAJ, COPE, ERIH PLUS, ROAD, BASE, MIAR, Google Scholar та ін.) https://doi.org/10.26697/ijsa.2022.1-2.0; визначено особливості психотравмуючого впливу в умовах воєнного стану на студентів університетів, а також деталізовано рівень їх стресового, тривожного та депресивного стану (DASS-21).

Дослідження соціального запиту на формування компетентностей у вищій освіті /
Project “Study of Social Demand for the Formation of Competences in Higher Education”
Мета – залучення національних та міжнародних представників наукових установ та університетів в межах реалізації VIII International Scientific and Practical Conference “Current Issues of Education and Science” (CIES-2020), реєстр Міністерства освіти і науки України (№. 22.1/10-280, Рег. № 508 від 05.02.2020), до дослідження соціального запиту та визначення основних орієнтирів розвитку студентських компетенцій у вищій освіті.
Результат – висвітлено методичні та організаційні питання проєкту в межах реалізації CIES-2020 https://doi.org/10.26697/CIES-20; підготовлено наукову статтю - The Impact of COVID Pandemic Consequences on Public Demand for Competence Formation in Humanitarian Education (Journal Indexed in Scopus, Web of Science) https://doi.org/10.21659/rupkatha.v13n4.26; результати дослідження оприлюдненні на International Open Conference on Recent Advances in Interdisciplinary Humanities, 2021, India.

Дослідження впливу COVID-19 на соціально-психологічний стан спортсменів /
Project “Study of Impact of COVID-19 on the Social and Psychological State of Athletes”
Мета – залучення національних представників наукових установ та університетів в межах реалізації VII International Scientific and Practical Conference “Psychological and Pedagogical Problems of Modern Specialist Formation” (PPPMSF-2021), registers of the Ministry of Education and Science of Ukraine (Рег. № 315 від 13.01.2021) and Ministry of Health of Ukraine (Рег. № 240 від 24.12.2020) до дослідження впливу COVID-19 на соціально-психологічний стан студентів університетів, які активно займаються спортом.
Результат – висвітлено методичні та організаційні питання проєкту в межах реалізації PPPMSF-2021 https://doi.org/10.26697/PPPMSF-21; підготовлено наукову статтю - Impact of COVID-19 on the Social and Psychological State of Athletes (Journal Indexed in Scopus, Web of Science, PubMed, Current Contents/Clinical Medicine, EMBASE) https://doi.org/10.23736/S0022-4707.21.12401-6; визначено рівні емоційного, соціального, психологічного благополуччя у студентів різнопрофільних університетів (медичного, педагогічного, економічного, військового), які активно займаються спортом.

Copyright © 2005-2024 Kharkiv Regional Public Organization “Culture of Health”, its licensors, and contributors.
All rights are reserved, including those for text and data mining, AI training, and similar technologies.
DOI: https://doi.org/10.26697/sri