Структура та керівництво

КЕРІВНИЦТВО НАУКОВО-ДОСЛІДНОГО ІНСТИТУТУ ХОГОКЗ

МЕЛЬНИК Юрій Борисович – доктор філософії з освітніх наук (PhD), доцент, психолог вищої кваліфікаційної категорії, „Практичний психолог – методист”; член APA. Голова Правління ХОГОКЗ; Директор науково-дослідного інституту ХОГОКЗ; Директор Видавництва ХОГОКЗ.

Здобув освіту в: Харківському державному інституті фізичної культури за спеціальністю інструктора фізичної культури; Харківському національному педагогічному університеті імені Г. С. Сковороди за спеціальностями: фізична культура, психологія, менеджмент організацій; Академії пожежної безпеки України як ад’юнкт; Харківській державній академій культури як аспірант кафедри соціальної педагогіки.

Двадцять років працював у загальноосвітніх, професійно-технічних і вищих закладах освіти на посадах вчителя фізичної культури, тренера-вихователя, практичного психолога, завідувача кафедри психології та здорового способу життя, доцента кафедри психології, професора кафедри психології та педагогіки. У 2005 році засновував Харківську обласну громадську організацію „Культура Здоров’я” (ХОГОКЗ), в якій обраний на посаду Голови Правління. З 2012 року член комітету з питань освіти, науки та культури громадської ради при Харківській обласній державній адміністрації; директор науково-дослідного інституту, соціально-психологічного центру та Видавництва ХОГОКЗ. У 2018 році заснував міжнародний науковий періодичний рецензований журнал „International Journal of Science Annals” (IJSA). Співзасновник „International Journal of Education and Science” (IJES). Головний редактор IJSA, IJES, а також член міжнародних редакційних колегій наукових періодичних журналів українських і закордонних видань у галузі освіти, психології, медицини. Член American Psychological Association (APA).

Дисертацію захистив за темою: „Соціально-педагогічні засади формування культури здоров’я в учнів початкової школи”. Розробив методологічні, теоретичні, технологічні, методичні основи проблеми формування культури здоров’я в дітей.

Автор понад 200 наукових праць, серед яких: дисертації; монографії; статті у професійних журналах; статті в міжнародних наукових збірках А, В, С; статті в збірниках конференцій, конгресів, симпозіумів; навчальні посібники, авторські програми для учнів і студентів закладів вищої освіти.

Має досвід організації: наукових конференцій, спортивних змагань і турнірів, тренінгів, круглих столів з дітьми й молоддю, що спрямовані на популяризацію здорового способу життя та формування культури здоров’я.

За науково-педагогічну діяльність нагороджений: почесною грамотою МОН України, грамотами Головного управління освіти і науки м. Харкова, численними дипломами та листами-подяками, має понад 20 сертифікатів.

 

ПИПЕНКО Ірина Сергіївна – доктор філософії з економічних наук (PhD), доцент; Заступник директора науково-дослідного інституту ХОГОКЗ; Директор освітнього центру ХОГОКЗ. Менеджер проектів.

Здобула освіту в Харківському національному автомобільно-дорожньому університеті: магістр з менеджменту за спеціальністю «Менеджмент організацій»; аспірант кафедри менеджменту за спеціальністю «Економіка та управління підприємствами».

Дев’ять років працювала у Харківському національному автомобільно-дорожньому університеті на посадах асистента та доцента кафедри менеджменту. Три роки працювала у Харківському національному економічному університеті імені Семена Кузнеця на посаді доцента кафедри економічної теорії та економічної політики. З 2012 року заступник директора науково-дослідного інституту, директор освітнього центру ХОГОКЗ. З 2018 року член редакційної колегії міжнародних наукових періодичних рецензованих журналів „International Journal of Science Annals” (IJSA) та „International Journal of Education and Science” (IJES).

Захистила дисертацію «Управління маркетинговими можливостями автотранспортного підприємства». Розробила теоретичні та методичні основи формування і використання маркетингових можливостей підприємства.

Автор понад 100 наукових робіт, серед яких: дисертація; монографія; навчальний посібник з грифом МОН України; статті у професійних журналах; статті в міжнародних наукових збірках А, В, С; статті в збірниках конференцій, конгресів, симпозіумів; навчальні програми та методичні вказівки з дисциплін напряму підготовки «Менеджмент».

Має досвід виконання науково-дослідницьких робіт із державною реєстрацією та свідоцтво про авторське право. Результати досліджень впроваджені на підприємствах м. Харкова.

Має практику підготовки переможців у міжнародних і регіональних конкурсах студентських наукових робіт.

За науково-педагогічну діяльність нагороджена: грамотами та подяками, має численні сертифікати.

 

СТАДНІК Анатолій Володимирович – доктор філософії з медичних наук (PhD), доцент; Директор соціально-психологічного центру ХОГОКЗ, , Менеджер з інформаційного забезпечення; доцент кафедри військової підготовки Харківського національного університету внутрішніх справ.

Закінчив Куйбишевський військово-медичний факультет при медичному інституті, спеціальність - лікувальна справа. Військову службу проходив у підрозділах медичного та психологічного забезпечення ЗС, ВВ МВС та НГУ. Під час військової служби отримав бойовий досвід.

Дисертацію захистив за темою "Психопатологічні закономірності формування та принципи терапії невротичних розладів у військовослужбовців бойових підрозділів внутрішніх військ МВС".

Автор понад 80 наукових праць, серед яких: дисертація; монографії; статті у професійних журналах; статті в міжнародних наукових збірках А, В, С; статті в збірниках конференцій, конгресів, симпозіумів; навчальні посібники, авторські програми для студентів закладів вищої освіти.

Має досвід виконання науково-дослідницьких робіт із державною реєстрацією, досвід організації: наукових конференцій, тренінгів, круглих столів, що спрямовані на популяризацію здорового способу життя. З 2018 року член редакційної колегії міжнародного наукового періодичного рецензованого журналу „International Journal of Science Annals” (IJSA).

За службову та науково-педагогічну діяльність нагороджений: державними нагородами (в тому числі відзнакою Президента України), грамотами і подяками.

* Інформація про посадових (службових) осіб Науково-дослідного інституту ХОГОКЗ, утвореного на правах відокремленого підрозділу Харківської обласної громадської організації "Культура Здоров'я", уповноважених керівником на виконання делегованих повноважень.

Copyright © 2005-2024 Kharkiv Regional Public Organization “Culture of Health”, its licensors, and contributors.
All rights are reserved, including those for text and data mining, AI training, and similar technologies.
DOI: https://doi.org/10.26697/sri